Organizacja eventów on-line

ALIGNTECH

 

 

Liczba uczestników: 200

Liczba godzin montażowych: 4

Liczba osób zaangażowanych w event: 10

DOLBY

 

 

Liczba uczestników: 30

Liczba godzin montażowych: 10

Liczba osób zaangażowanych w event: 5

3M

 

 

Liczba uczestników: 10

Liczba godzin montażowych: 0

Liczba osób zaangażowanych w event: 3

DOLBY

 

 

Liczba uczestników: 150 dzieci

Liczba godzin montażowych: 35

Liczba osób zaangażowanych w event: 10

Vorwerk

 

 

Liczba uczestników: 150

Liczba godzin montażowych: 2 dni

Liczba osób zaangażowanych w event: 50