Kameleon Leon

BIOGRAFIA

W ramach naszego jubieluszu 10-lecia istnienia PowerEvents, objęliśmy adopcją tego oto przystojniaka.

Kameleon lamparci to jaszczurka występująca jedynie na Madagaskarze i dwóch sąsiednich wyspach – Reunion i Mauritiusie. Zamieszkuje niziny nad wodą, lubi przebywać na drzewach i krzewach, choć nie stroni od gruntu. Wyróżnia go niezwykłe ubarwienie: mieszanina szerokich pasów oraz cętek, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Jest dość dużym kameleonem, osiąga do 55 cm długości. Ciało ma bocznie spłaszczone, a na grzbiecie ostry, krótki grzebień, do tego długi, chwytny ogon. Oczywiście jego oczy poruszają się niezależnie od siebie, jak u pozostałych kameleonów.

Choć zalicza się do gatunków łatwo adaptujących się do różnych środowisk i przejawia synantropizm, to znalazł się na „Czerwonej Liście Zagrożonych Gatunków”, którą prowadzi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. Ponadto handel tym gatunkiem podlega „konwencji waszyngtońskiej”, o czym mowa jest w II załączniku do tego dokumentu.

 

Głównym niebezpieczeństwem dla istnienia tego gatunku w środowisku naturalnym jest wycinka drzew na Madagaskarze głównie dla pozyskania rosnącego tam egzotycznego drewna na meble i ozdoby.